Om oss

Välkommen till Brogärde trädgård; en småskalig handelsträdgård i närheten av Järna som bedrivs enligt ekologiska och biodynamiska principer av Duncan Strouts och Emma Reid. Vi vill odla i takt med människan och naturen, där mångfald, kvalitet och smak är av största värde. Odlingsmarken består av lerjord som vi omsorgsfullt brukar nästan enbart för hand.

Brogärde trädgård är framvuxen ur ett samarbete med Mikaelgården, en antroposofisk skola utanför Järna där Sveriges första biodynamiska odling växte fram på 30-talet. Duncan har varit trädgårdsmästare för Mikaelgården sedan 2013 och 2019-20 så delades tjänsten med Emma, vilket möjliggjorde en utveckling av trädgården med en utåtriktad verksamhet. Nu arrenderar Brogärde trädgård en halvhektar mark från Mikaelgården där vi odlar rotsaker, kålsorter och löksorter, som kompletteras av flertalet andra grönsaker samt blommor och gröngödsel.

Av en slump så härstammar både Duncan och Emma från norra England. Duncan har odlat biodynamiskt sedan 1995, både i Skottland och Sverige. Han flyttade till Järna 2009 och bor numera på Brogärde. Duncan är även musiker på sin fritid, och arrangerar och spelar bl a på konserter och danskvällar i Brogärde-ladan. Emma är mat- och friluftsentusiast och en av Sveriges främsta folkmusiker. Numera delar hon sin arbetstid mellan att odla för Brogärde trädgård, undervisa på Kungliga Musikhögskolan i Stockholm samt frilansa som folkmusiker.

Från och med odlingssäsongen 2021 erbjuder vi våra grönsaker till försäljning huvudsakligen genom en prenumerationsmodell som kallas för ANDELSJORDBRUK (Community Supported Agriculture, eller CSA). Vi vill bygga långvariga positiva relationer med våra andelsägare, där kvalité och tillit alltid ligger till grund för samarbetet. Läs mer under flikarna Andelsjordbruk samt Köp andel. Överskottet från odlingen säljs till restauranger, butiker och skolor i närområdet. Några av våra nöjda kunder/samarbetsparter är Järna Matverkstad, Varma Sverige, Järna Ekologiska (Reko), Mariaskolan, Skåpmat, Matbygget, Reko-Ring Järna samt Bondens Marknad i Järna.