Produkter

Från sommaren 2020 kommer vi att ha ett varierat utbud av grönsaker till försäljning till restauranger, skolor, butiker och privatpersoner i närområdet. Största delen av vår odlingsmark ägnar vi åt rotsaker, kålsorter och löksorter, som kompletteras av flertalet andra grönsaker samt blommor och gröngödsel. Vill du handla direkt från oss så finns en liten trädgårdsbutik på plats som alltid har öppet med självservice. Vi kommer även att medverka vid Reko-ring i Järna. Hör av dig om du har idéer eller önskemål om hur vi ska göra våra grönsaker tillgängliga för just dig!